REGULAMENTUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI JUDEȚEAN "ROMÂNIA UNITĂ ÎN VERS, CÂNTARE ȘI CULOARE"

Capitolul I. Concurs și obiective

Art. 1 Concursul Județean "România unită în vers, cântare și culoare" este un proiect inițiat de Școala Gimnazială "Nicolae Iorga", Sibiu, în parteneriat cu Școala Gimnazială Șura Mică, Școala Gimnazială Nr. 13, Sibiu, Școala Gimnazială Nr. 2, Sibiu, Școala Gimnazială Nr. 2, Cisnădie și Școala Gimnazială Axente Sever şi are ca obiective promovarea valorilor naționale ca un tribut adus Zilei Naționale a României prin intermediul creațiilor literare și plastice.

Art. 2 Concursul Județean "România unită în vers, cântare și culoare" este organizat și se desfășoară exclusiv în mediul online. Participarea la concurs se face prin intermediul platformei www.verscantaresiculoare.ro. Niciunul dintre materialele digitale care vor fi transmise pe o altă cale decât prin intermediul acestui website nu va fi supus jurizării.

Concursul Județean "România unită în vers, cântare și culoare" se va desfășura conform calendarului:

 • 23 octombrie 2020 - trimiterea invitațiilor către toate școlile gimnaziale din județul Sibiu.
 • 23 octombrie – 4 noiembrie 2020 - profesorii coordonatori trimit e-mailuri către organizatori cu scopul de a-și manifesta interesul pentru a participa la concurs.
 • 8-21 noiembrie 2020 – înscrierea elevilor și a materialelor participante
 • 27-30 noiembrie 2020 – etapa de jurizare
 • 1 decembrie - anunțarea câștigătorilor
 • 2-21 decembrie 2020 – trimiterea diplomelor către elevii și profesorii participanți la concurs.

Art. 3 Concursul se adresează tuturor elevilor de gimnaziu din județul Sibiu, care creează conținut digital în acord cu secțiunile stabilite de prezentul regulament. Participarea la concurs este condiționată de crearea unui cont de utilizator, de completarea formularului dedicat și de încărcarea pe platformă a unor materiale originale. Fiecare participare la concurs presupune în mod obligatoriu încărcarea pe platformă a cel puțin unui material dintre cele indicate.

Art. 4 Concursul Județean "România unită în vers, cântare și culoare" urmărește crearea cadrului online optim pentru promovarea expresiilor tradiționale, folclorice și patriotice, prin oferirea unei abordări artistice interdisciplinare pentru elevii claselor de gimnaziu.

Art. 5 Proiectul vine în sprijinul valorizării Zilei Naționale a României prin crearea și promovarea de conținut digital în acord cu secțiunile propuse. În contextul pandemiei cu noul coronavirus, SARS – Cov 2, proiectul răspunde priorităților strategice ale Ministerului Educației Naționale privitoare la introducerea noilor tehnologii în procesul educațional județean, încurajând elevii și cadrele didactice să participe la activitățile extrașcolare specifice celebrării Marii Uniri, stimulându-i totodată pentru a-și exprima creativitatea în conținuturi digitale proprii.

Art. 6 Înscrierea materialelor elevilor în concurs va avea în vedere obținerea Acordului parental de către profesorul coordonator, validarea participării elevului neputându-se face în absența acestuia. În sensul celor precizate anterior, organizatorii se delimitează de orice răspundere privind obținerea Acordului parental, această sarcină revenind exclusiv profesorului coordonator.

Art. 7 Definiții termeni:

 • www.verscantaresiculoare.ro - este o platformă online care funcționează ca un concurs organizat pe două secțiuni, fiecare dintre acestea având două subcategorii.
 • Participant – orice elev de gimnaziu (clasele V-VIII) din școlile județului Sibiu care înscrie materiale digitale în vederea jurizării, în oricare din cele două secțiuni, respectiv – patru subcategorii de concurs; care prin încărcarea materialului garantează că acestea sunt originale, nu sunt copiate în parte sau în totalitate din alte surse și nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală asupra acestora niciunei alte persoane, asumându-și astfel calitatea de autor.
 • Organizatori – Școala Gimnazială ""Nicolae Iorga" Sibiu, în colaborare cu Școala Gimnazială Șura Mică, Școala Gimnazială Nr. 13 Sibiu, Școala Gimnazială Nr. 2 Sibiu, Școala Gimnazială Nr. 2 Cisnădie și Școala Gimnazială Axente Sever, denumiți în continuare Organizatori.
 • Profesor coordonator – profesorul de la nivelul școlii elevului participant care supraveghează pregătirea materialului, obține acordul parental și validează elevul și materialul acestuia.
 • încărcarea materialelor pe website presupune că participantul își dă acordul implicit ca materialele pe care le-a încărcat să fie supuse jurizării și publicării acestora în cadrul Concursului Județean "România unită în vers, cântare și culoare" sau în cadrul altor activități care să marcheze diferite evenimente cultural-istorice (organizarea unor viitoare expoziții sau publicații on-line) găzduite de platforma www.verscantaresiculoare.ro. Materialele înscrise în concurs vor fi supuse jurizării conform criteriilor de evaluare și departajare stabilite pentru fiecare secțiune în parte, iar cele mai bune dintre ele vor fi premiate.

Art. 8 Organizatorii nu vor interveni în modificarea conținutului materialelor înscrise de participanți atât la secțiunile de creație literară, cât și/sau la cele de creație plastică. Organizatorii își rezervă dreptul de a descalifica lucrările care prezintă grave greșeli gramaticale sau ale acelora care prezintă formulări tendențioase, ofense la adresa Zilei Naționale sau oricărui simbol național.

Art. 9 Regulamentul de față prezintă informații referitoare la modul de desfășurare a Concursului Județean "România unită în vers, cântare și culoare", ediția I, la criteriile pe care trebuie să le respecte materialele înscrise în concurs, la procesul de validare și jurizare a acestora. De asemenea, regulamentul prezintă informații referitoare la criteriile de evaluare a materialelor înscrise de către participanți.

Art. 10 TEMA: Tema generală a concursului este "1 Decembrie – Ziua Națională a României". Elevii vor încerca să reprezinte această temă folosind simboluri, personaje și idei care țin de istoria, tradiția și folclorul național.

Art. 11 CONȚINUT:
alin. (1). Concursul Județean "România unită în vers, cântare și culoare" este structurat pe două secțiuni:

 1. Creație literară, având categoriile: a. Compunere și b. Epistolă
 2. Creație plastică, având categoriile: a. Desen și b. Logo
alin. (2). Tema categoriei
a. Secțiunea Creație literară – Compunere: Pornind de la citatul lui Mihai Eminescu, potrivit căruia "Patriotismul nu este numai iubirea pământului în care te-ai născut, ci, mai ales, iubirea trecutului, fără de care nu există iubirea de țară", redactează o compunere de 150-250 de cuvinte, în care să evidențiezi importanța zilei de 1 Decembrie – Ziua Națională a României, valorificând atât ideea exprimată în citatul de mai sus, cât și informațiile dobândite la orele de istorie și/sau educație socială.
b. Secțiunea Creație literară – Epistolă din prezent pentru trecut: Redactează, în 150-200 de cuvinte, o scrisoare adresată unei personalități din istoria României (Mihai Viteazul, Regina Maria a României, Regele Mihai I al României etc), în care să îi mulțumești pentru contribuția pe care a avut-o la realizarea idealului național, unirea tuturor românilor.
c. Secțiunea Creație plastică – Desen: Exprimă prin culoare trăirile tale în legătură cu tema "România în culori". Poți să folosești orice tehnică în realizarea lucrării: tempera, acuarelă, culori acrilice, culori de ulei, carioca, culori cerate, cărbune de desen, creion colorat, etc. Se poate utiliza orice material suport (hârtie, carton, pânză), iar participantul are libertatea de a alege dimensiunea lucrării. Lucrarea trebuie să fie semnată personal de elev, în colțul de jos din dreapta. În caz contrar, organizatorii vor descalifica lucrarea.
Dat fiind formatul online în care se desfășoară concursul, elevii vor fotografia sau scana lucrarea, apoi o vor încărca pe site în format jpg sau png. Imaginea lucrării trebuie să fie cât mai clară și să nu fie modificată cu ajutorul aplicațiilor foto. Lucrările trebuie să fie originale și să respecte drepturile de autor.
d. Secțiunea Creație plastică – Logo: Pasionații de design grafic sunt așteptați să creeze cel mai interesant și original Logo pentru Concursul Județean "România unită în vers, cântare și culoare". Cel mai sugestiv, creativ și original Logo va fi declarat câștigător și va fi folosit de website-ul www.verscantaresiculoare.ro până la următoarea ediție a concursului județean. Elevii vor încărca logo-ul pe site în format jpg sau png. Logo-ul poate să fie realizat cu ajutorul oricărei aplicații, dar trebuie să fie original și să respecte drepturile de autor.

Art. 12. CRITERIILE DE EVALUARE ȘI DEPARTAJARE

a. Secțiunea Creație literară – Compunere:

 • respectarea structurii specifice unei compuneri
 • propunerea unui titlu sugestiv
 • respectarea relației dintre titlu și conținutul compunerii
 • inserarea, în compunere, a unor informații de specialitate (date istorice, definiții, etc.)
 • valorificarea ideii exprimate în citatul propus
 • respectarea normelor de ortografie și de punctuație
 • respectarea indicației privind numărul de cuvinte.
b. Secțiunea Creație literară – Epistolă din prezent pentru trecut:
 • respectarea structurii specifice unei scrisori
 • adecvarea conținutului la cerință
 • abordarea originală
 • plasarea corectă din punct de vedere istoric a destinatarului
 • folosirea unui limbaj adecvat contextului
 • respectarea normelor de ortografie și de punctuație
 • respectarea indicației privind numărul de cuvinte.

c. Secțiunea Creație plastică – Desen:
 • respectarea temei de concurs
 • expresivitatea plastică şi acurateţea
 • unitatea compoziţională
 • originalitatea şi imaginaţia
 • capacitatea de reprezentare, analiză şi sinteză

d. Secțiunea Creație plastică – Logo:
 • caracterul unitar și recognoscibil al Logo-ului creat, care să sublinieze spiritul patriotic al poporului român și interesul acestuia față de tradiții și obiceiuri în prag aniversar (Ziua Națională). -să fie memorabil, creativ, lizibil și relevant.

Art. 13 CALENDARUL CONCURSULUI

 • 23 octombrie 2020 - Trimiterea invitațiilor pe e-mailul școlilor gimnaziale din județul Sibiu.
 • 23 octombrie – 4 noiembrie 2020 - Profesorii coordonatori trimit un e-mail pe adresa , în care își manifestă interesul elevilor de a participa la acest concurs. Profesorii coordonatori vor specifica numele și prenumele lor, școala de proveniență și specializarea. Organizatorii creează conturi profesorilor coordonatori, pe baza e-mail-ului primit.
 • 8-21 noiembrie 2020 - Elevul își creează singur un cont, intrând pe site-ul www.verscantaresiculoare.ro. La crearea contului, elevul își va alege profesorul coordonator din lista cu profesori și apoi încarcă materialul la una sau mai multe categorii.
 • ofesorul coordonator validează contul și materialul elevului.
 • 27-30 noiembrie 2020 - Elevii și profesorii pot vizualiza lucrările înscrise la concurs. Un juriu format din profesori de specialitate evaluează lucrările la fiecare categorie.
 • 1 Decembrie - Anunțarea câștigătorilor pentru fiecare categorie a concursului.
 • 2-21 decembrie 2020 - Trimiterea diplomelor către elevii și profesorii participanți la concurs.

Art. 14 Orice participant se poate înscrie în concurs la una sau mai multe secțiuni.

Art. 15 Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Capitolul II. Eligibilitate participanți și mecanism de înscriere

Art. 16 Concursul este public și se desfășoară într-o singură sesiune de înscrieri conform calendarului.

Art. 17 Nu se percep taxe de participare la concurs.

Art. 18 Nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate participanții ale căror materiale nu se califică la nicio categorie din concurs și elevii ale căror materiale nu au fost validate de către profesorii coordonatori datorită lipsei acordului parental.

Art. 19 Date fiind condițiile în care se desfășoară prezenta ediție, materialele vor fi realizate individual.

Art. 20 Înscrierea se realizează conform alin. (1) și (2). alin. (1). Profesorul coordonator trimite un e-mail pe adresa , în care își manifestă interesul elevului de a participa la acest concurs. Profesorul coordonator va specifica numele și prenumele său, școala de proveniență și specializarea. Organizatorii creează contul profesorului coordonator, pe baza e-mail-ului primit.
alin. (2). Elevul interesat să participe la concurs, intrând pe site-ul www.verscantaresiculoare.ro trebuie șă-și creeze singur un cont prin completarea unui formular de înscriere, furnizând informații corecte privind datele personale de identificare (nume, prenume, e-mail, școala de proveniență și clasa). La crearea contului, elevul își va alege profesorul coordonator din lista cu profesori și apoi redactează compunerea/epistola sau încarcă desenul/logo-ul în format jpg sau png. Materialele digitale înscrise în concurs trebuie să fie creații proprii și nu pot promova mesaje politice, sau transmite mesaje defăimătoare la adresa României, a poporului român, a tradițiilor și simbolurilor naționale în contextul celebrării Zilei Naționale.

Art. 21 Profesorul coordonator validează contul și materialul elevului, nu înainte de a se asigura că deține "Acordul parental privind participarea concurenților minori" din partea părintelui/tutorelui/reprezentantului legal al elevului participant.
Art. 22 Materialele validate nu vor avea caracter public, acestea putând fi accesate doar în interiorul platformei (vizibile pentru participanți și coordonatorii acestora).
Art. 23 Excepție de la prevederile art. 22 fac materialele premiate și acele materiale care vor face obiectul unor expoziții sau publicații viitoare organizate on-line și găzduite de platforma web www.verscantaresiculoare.ro cu scopul de a marca diferite evenimente cultural-artistice și istorice.
Art. 24 Vor fi descalificate acele materiale digitale prin intermediul cărora se urmărește promovarea rasismului, homofobiei, discriminării etnice sau sociale, care au caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau care conțin materiale publicitare.

Capitolul III. Evaluarea materialelor digitale înscrise în concurs, jurizarea și alegerea câștigătorilor

Art. 25 Evaluarea materialelor înscrise în concurs se va realiza în trei etape, după cum urmează:

 1. Etapa I – profesorii coordonatori verifică dacă materialul elevului întrunește condițiile de participare la concurs și validează contul și materialul elevului.
 2. Etapa a II-a - materialele înscrise în concurs la cele patru categorii vor fi verificate din punct de vedere al acurateței științifice urmând a fi validate de specialiști în domeniu. Materialele care sunt validate din punct de vedere științific vor fi publicate pe platforma www.verscantaresiculoare.ro urmând a fi supuse procesului de jurizare.
 3. Etapa a III-a - jurizarea conținuturilor digitale de către un juriu format din profesori de specialitate pentru fiecare categorie de concurs, conform criteriilor de evaluare și departajare prevăzute la art. 12.

Art. 26 În cazul în care două sau mai multe materiale însumează același punctaj, decizia finală privind declararea câștigătorilor va aparține Comisiei de evaluare.

Art. 27 Deciziile finale ale juriului și ale Comisiei de evaluare nu pot fi contestate.

Capitolul IV. Descrierea premiilor și anunțarea câștigătorilor

Art. 28 Premiile vor consta în vouchere pentru achiziționarea de carte, după cum urmează:
alin. (1) Secțiunea Creație literară - categoria Compunere:

 • premiul I: un voucher pentru achiziționarea de carte în valoare de 150 de ron;
 • premiul II: un voucher pentru achiziționarea de carte în valoare de 100 de ron;
 • premiul III: un voucher pentru achiziționarea de carte în valoare de 50 de ron;
alin. (2) Secțiunea Creație literară - categoria Epistolă:
 • premiul I: un voucher pentru achiziționarea de carte în valoare de 150 de ron;
 • premiul II: un voucher pentru achiziționarea de carte în valoare de 100 de ron;
 • premiul III: un voucher pentru achiziționarea de carte în valoare de 50 de ron;
alin. (3) Secțiunea Creație plastică – categoria Desen:
 • premiul I: un voucher pentru achiziționarea de carte în valoare de 150 de ron;
 • premiul II: un voucher pentru achiziționarea de carte în valoare de 100 de ron;
 • premiul III: un voucher pentru achiziționarea de carte în valoare de 50 de ron;
alin. (4) Secțiunea Creație plastică – categoria Logo:
 • premiul I: un voucher pentru achiziționarea de carte în valoare de 200 de ron și șansa ca Logo-ul câștigător să devină Logo-ul website-ului Concursului Județean "România unită în vers, cântare și culoare".

Art. 29 Valoarea totală a premiilor acordate în cadrul prezentului Concurs este de aproximativ 1100 de lei, TVA inclus.

Art. 30 Rezultatele finale vor fi anunțate oficial la data de 1 Decembrie 2020, pe site-ul www.verscantaresiculoare.ro.

Art. 31 Câștigătorii vor fi anunțați prin e-mail de către coordonatorii concursului, folosind ca date de contact datele oferite în formularul de înscriere.

Art. 32 Elevii desemnați câştigători în urma procesului de jurizare, vor primi ca premii vouchere pentru achiziționarea de carte, în format electronic, conform Art. 28, alin. (1), (2), (3) și (4) din prezentul Regulament.

Art. 33 Câștigătorii premiilor oferite în cadrul Concursului Județean "România unită în vers, cântare și culoare" nu au dreptul de a pretinde schimbarea premiilor cu alte bunuri sau să solicite contravaloarea în bani a premiilor câștigate.

Art. 34 Organizatorii nu-şi asumă responsabilitatea cu privire la datele de contact furnizate de către participant în formularul de înscriere.

Art. 35 În cazul în care se constată că participantului declarat câștigător nu i se poate transmite premiul din motive neimputabile Organizatorilor, premiul va fi acordat participantului plasat pe poziția următoare.

Art. 36 Premiile vor fi transmise câștigătorilor pe mail-ul cu care s-au înscris în concurs, în termen de maxim 30 de zile de la declararea ca și câștigător a acestuia.

Art. 37 După finalizarea concursului, numele câștigătorilor vor fi anunțate public, în presa locală, pe website-ul www.verscantaresiculoare.ro, pe mediile sociale şi pe toate canalele de comunicare ale Organizatorilor şi ale partenerilor Concursului.

Art. 38 Prin încărcarea materialului/materialelor în concurs, participantul este de acord ca Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" Sibiu să îi folosească public numele în comunicarea aferentă rezultatelor concursului, în cazul în care este declarat câștigător.

Capitolul V. Alte mențiuni

Art. 39 Prin înscrierea în concurs, atât Participantul cât și părintele, tutorele sau reprezentatul legal confirmă că au luat la cunoștință și acceptă Regulamentul Concursului.

Art. 40 Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament.

Art. 41 Participanții își asumă răspunderea pentru toate ideile prezentate, textele și imaginile folosite, în concordanță cu legile privind drepturile de autor și de proprietate intelectuală.

Art. 42 Elevii care au decis să participe la concurs și au încărcat materiale în vederea jurizării, își dau acordul implicit cu privire la utilizarea materialelor participante în scopul organizării unor viitoare expoziții, sau publicații on-line care să marcheze diferite evenimente cultural-istorice.

Art. 43 Participanții, prin înscrierea în competiție, confirmă următoarele:
a. profesorul coordonator de la nivelul unității de învățământ deține Acordul parental cu privire la participarea minorului la concurs, pentru colectarea și procesarea datelor cu caracter personal ale minorului participant, pentru mediatizarea participantului și materialelor în eventualitatea desemnării minorului drept câștigător și pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Organizatorului.
b. Participantul și părintele/tutorele/reprezentantul legal al acestuia au citit și au înțeles prezentul Regulament; Organizatorii se delimitează de orice sesizare ulterioară care poate să rezulte din neîndeplinirea acestei acțiuni de către Participant sau părintele/tutorele/reprezentantul legal al acestuia.

Art. 44 Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" Sibiu şi partenerii săi nu îşi asumă răspunderea în cazul unor situaţii ce determină imposibilitatea participării ca urmare a unor restricţii de natură tehnică sau a oricăror alte limitări.

Art. 45 Participantul este singurul răspunzător pentru acurateţea datelor furnizate Organizatorului, având drept scop participarea, validarea şi recepționarea premiului în cazul elevilor câştigători.

Art. 46 Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru descalificarea unui participant ca urmare a furnizării de informaţii eronate și pentru imposibilitatea unui câştigător de a intra în posesia premiului din motive neimputabile Organizatorului.

Art. 47 Responsabilitatea Organizatorilor cu privire la acordarea premiilor este reglementată de prevederile prezentului Regulament.

Art. 48 Organizatorii își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice Participant care, prin comportamentul indezirabil, poate afecta bunul mers al Concursului Județean "România unită în vers, cântare și culoare".

Capitolul VI. Modificarea regulamentului

Art. 49 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, notificând participanții cu cel puțin 24 de ore înaintea datei de la care s-ar aplica modificările.

Art. 50 Participanții au dreptul de a se retrage în cazul înscrierii realizate anterior aplicării modificărilor Regulamentului, dar nu mai târziu de ultima zi a perioadei de jurizare, conform calendarului de concurs. Pot face acest lucru printr-o solicitare scrisă la adresa .

Capitolul VII. Reclamaţii şi litigii

Art. 51 Orice reclamaţie care are legătură cu desfăşurarea Concursului Județean "România unită în vers, cântare și culoare" va fi adresată în termen de maxim 3 zile de la data producerii acesteia, în scris, la adresa de e-mail: .

Art. 52 Reclamaţiile anonime sau cele care nu vor oferi date coerente în legătură cu situația reclamată, nu vor intra în sfera de soluționare a Organizatorilor.

Art. 53 Potențialele litigii apărute între Organizatori şi participanți se vor rezolva pe cale amiabilă.

Art. 54 În cazul în care reglementările precizate la Art. 52 nu sunt posibile, acestea vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.

Capitolul VIII. Forță majoră

Art. 55 În sensul prezentului Regulament, prin forță majoră se înțelege orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizatori și a cărui manifestare poate determina imposibilitatea acestora de a-și îndeplini obligațiile prevăzute în Regulament.

Art. 56 În caz de forță majoră care împiedică sau întârzie Concursul Județean "România unită în vers, cântare și culoare", Organizatorii vor fi exonerați de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor acestora pentru perioada în care acțiunea va fi împiedicată sau întârziată.

Capitolul IX. Taxe, impozite şi alte cheltuieli

Art. 57 Participarea la Concursul Județean "România unită în vers, cântare și culoare" nu este condiționată de plata vreunei taxe de înscriere sau orice altă taxă.

Art. 58 Având în vedere prevederile Codului Fiscal actualizat (2020), art. 110, alin. (4), lit. a, premiile sub valoarea sumei de 600 de lei, inclusiv, nu sunt impozabile.

Art. 59 Cheltuielile ce privesc finanțarea Concursului Județean "România unită în vers, cântare și culoare" sunt asigurate din contribuția proprie a Organizatorilor și din sponsorizări.

Capitolul X. Aspecte legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal

Art. 60 Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" Sibiu - instituție de învățământ, cu sediul ȋn Strada Nicolae Iorga, nr. 56, Sibiu, RO – 550407, ca organizator al Concursului, este operator de date cu caracter personal și prelucrează datele cu caracter personal într-un mod confidențial, sigur și transparent și cu respectarea prevederilor Regulamentului european nr. 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ("GDPR").

Art. 61 În sensul Art. 59, prin date cu caracter personal se înțeleg informațiile referitoare la o persoana fizică care poate fi identificată, direct sau indirect.

Art. 62 Concursul Județean "România unită în vers, cântare și culoare" prelucrează atât date cu caracter personal comune: nume, prenume, CNP, seria și numărul actului de identitate, adresă de domiciliu, adresă de corespondență, e-mail, telefon, semnătură, școala, clasa, imagini video și foto sau materialele tematice în măsura în care acestea conțin date cu caracter personal necesare pentru derularea Concursului.

Art. 63 Prin prelucrarea datelor cu caracter personal așa cum sunt prevăzute la art. 61, se înțeleg operațiuni de colectare, înregistrare, organizare, stocare, modificare, extragere, consultare, utilizare, transmitere, combinare, blocare, restricționare, ştergere, distrugere, arhivare a datelor cu caracter personal.

Art. 64 Organizatorii prelucrează date cu caracter personal ale Participanților minori, ale profesorilor coordonatori, ale sponsorilor, ale donatorilor persoane fizice.

Art. 65 Datele cu caracter personal sunt obținute direct de la Participant, de la un Împuternicit al Participantului sau din surse publice.

Art. 66 Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri:

 • a. Organizarea și desfășurarea Concursului Județean "România unită în vers, cântare și culoare" și acordarea premiilor câștigătorilor, utilizarea datelor cu caracter personal ale câștigătorilor în scopuri publicitare în legătură cu selecția și anunțarea câștigătorilor (consimțământ în conformitate cu art. 6 (1)(a) din GDPR, obligația legală a operatorului în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR și interese legitime în conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):
 • b. Raportarea către autoritățile publice competente, publicarea numelui câștigătorilor și a premiilor acordate, prelucrarea datelor minorilor (obligația legală a Organizatorului);
 • c. Soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea Concursului și acordarea premiilor; punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanță și/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice (interesul legitim al Organizatorilor);
 • d. Activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligația legală a Organizatorului).

Art. 67 În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-și retrage acest consimțământ în orice moment.

Art. 68 În cazul în care câștigătorii își retrag consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopuri publicitare, Organizatorii vor înceta respectiva prelucrare fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice.

Art. 69 Participanții care refuză să comunice sau își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Concurs nu vor fi eligibili să participe și să primească premiile oferite.

Art. 70 Organizatorii prelucrează datele cu caracter personal pe care le furnizează Participanții în mod direct și pot dezvălui datele cu caracter personal ale Participanților către:

 • a. reprezentanții legali/tutorii/părinții Participanților;
 • b. partenerii Organizatorilor implicați în desfășurarea și organizarea Concursului și acordarea premiilor, notarilor publici, autorităților publice sau altor categorii de destinatari dacă acțiunea are la bază un temei juridic.

Art. 71 Nu se vor transfera datele cu caracter personal ale Participanților decât în state aparținând Spațiului Economic European (SEE).

Art. 72 Datele cu caracter personal sunt păstrate în vederea realizării scopurilor sus-menţionate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Art. 73 Toate materialele digitale vor fi păstrate de către Organizator pentru o perioadă nedeterminată. Elevii participanți, prin intermediul reprezentanților legali, pot solicita Organizatorilor ștergerea acestora, cu asumarea consecințelor care derivă din această solicitare (posibilitatea pierderii eligibilității de către participanții câștigători). Refuzul de a furniza datele personale sau de a adera la condițiile Regulamentului (inclusiv cele privind modul în care sunt utilizate materialele înscrise) conduce la nevalidarea participării, sau, în cazul participanților câștigători, declararea lor ca necâștigători.

Art. 74 Datele cu caracter personal colectate pentru scopul Concursului vor fi stocate pe durata acestuia, la care se adaugă o perioadă de prescripție, pentru acțiunile în justiție, de minim 3 ani.

Art. 75 Începând cu data intrării în vigoare a GDPR, Persoana vizata are următoarele drepturi:

 1. Dreptul la informare – dreptul de a primi informații detaliate privind activitățile de prelucrare efectuate de Organizatori, conform celor prevăzute în prezentul document;
 2. Dreptul de acces – poate solicita și obține confirmarea faptului că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către Organizatori, iar în caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea, precum și anumite informații. La cerere, Organizatorii vor elibera și o copie a datelor cu caracter personal prelucrat;
 3. Dreptul la rectificare – dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și completarea celor incomplete;
 4. Dreptul la ștergerea datelor – ștergerea respectivelor date se poate realiza în cazul retragerii consimțământului; când acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; când sunt prelucrate contrar legii, sau ștergerea lor survine ca o necesitate de conformare față de legislația din domeniu;
 5. Dreptul la restricționarea prelucrării – în situațiile reglementate expres de lege;
 6. Dreptul de opoziție – se poate opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrărilor întemeiate pe interesul legitim al Organizatorilor sau realizate în exercițiul unui interes public sau al unei autorizări cu care sunt învestiți Organizatorii;
 7. Dreptul la portabilitatea datelor – în măsura în care Organizatorii prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul să solicite Organizatorilor să furnizeze datele lor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat (spre exemplu în format CSV). Dacă persoanele vizate solicită acest lucru, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, Organizatorii pot să transmită datele cu caracter personal ale acestora unei alte entități/unui alt operator.
 8. Dreptul de a depune plângere – poate depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Organizatori la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, București, cod poștal - 010336, România, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.
 9. Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
 10. Persoana vizată poate exercita aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate, la adresa de e-mail: .