Termeni și condiții concurs

Introducere

 1. Scopul acestui document, "Termeni și condiții concurs", este reglementarea completă și clară a termenilor și condițiilor participării la Concursul Județean "România unită în vers, cântare și culoare" organizat de Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" Sibiu și partenerii săi.
 2. În momentul în care Participantul completează formularul online, își dă implicit acordul față de acești Termeni și condiții, pe care se angajează să îi respecte necondiționat.
 3. Acești Termeni sunt valabili pe toată perioada de desfășurare a concursului.

Definiții

Organizatori: Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" Sibiu alături de Școala Gimnazială Șura Mică, Școala Gimnazială Nr.13 Sibiu, Școala Gimnazială Nr. 2 Sibiu, Școala Gimnazială Nr. 2 Cisnădie și Școala Gimnazială Axente Sever.

Editori ai Termenilor și condițiilor: activitatea de editare a Termenilor și condițiilor Concursului Județean "România unită în vers, cântare și culoare" aparține Organizatorilor.

Participant: Orice elev de gimnaziu care completează formularul de înscriere, încarcă materiale și este validat de către profesorul coordonator.

Profesor coordonator: profesorul de la nivelul școlii elevului participant care supraveghează pregătirea materialului, obține acordul parental și validează elevul și materialul acestuia.

Concurs Județean: Activitatea aprobată de Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, aflată în Calendarul Competițiilor Școlare și al Activităților Educative din Județul Sibiu pentru anul școlar 2020-2021, în conformitate cu acești Termeni și condiții.

Premiu: bunul câștigat de participant în urma participării la concurs și a desemnării juriului, conform regulamentului de concurs.

Web Site: www.verscantaresiculoare.ro

Dispoziții generale

 1. Pentru participarea la Concursul Județean "România unită în vers, cântare și culoare", nu se percep niciun fel de taxe.
 2. Concursul este public și se desfășoară într-o singură sesiune de înscrieri conform calendarului.

Participanții

 1. Orice elev de gimnaziu (clasele V-VIII) din școlile județului Sibiu care înscrie materiale digitale în vederea jurizării, în oricare din cele două secțiuni, respectiv - patru categorii de concurs.
 2. Prin înscrierea la concurs, participantul susține, garantează şi este de acord cu următoarele: este autorul materialului digital înscris în concurs și deținătorul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra materialelor și toate elementele acestuia sunt originale, nu sunt copiate din alte surse și nu încalcă drepturile nici unei alte persoane.
 3. Înscrierea participanților în concurs se realizează conform art. 20, alin. (1) și (2) din Regulamenul de desfășurare al Concursului Județean "România unită în vers, cântare și culoare".
 4. Participantul rămâne titularul drepturilor asupra materialului înscris în concurs.
 5. Prin însăși acțiunea de înscriere la concurs, participantul și orice parte terță (în speță reprezentantul legal și profesorul coordonator) acordă Organizatorilor concursului dreptul irevocabil să publice, să distribuie și să afișeze materialul aferent înscrierii pe platformă, fără a fi necesară aprobarea ulterioară sau efectuarea vreunor plăți către participant sau către alte persoane pentru utilizarea materialului.
 6. Participanții vor avea în vedere necesitatea obținerii Acordului parental pentru înscrierea materialelor în concurs, pe care îl vor preda profesorului coordonator, validarea participării lor neputându-se face în absența acestuia.
 7. Nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate participanții ale căror materiale nu se califică la nicio categorie din concurs și elevii ale căror materiale nu au fost validate de către profesorii coordonatori datorită lipsei acordului parental.
 8. Încărcarea materialelor pe website presupune că participantul își dă acordul implicit ca materialele pe care le-a încărcat să fie supuse jurizării și publicării acestora în cadrul Concursului Județean "România unită în vers, cântare și culoare" sau în cadrul altor activități care să marcheze diferite evenimente cultural-istorice (organizarea unor viitoare expoziții sau publicații on-line) găzduite de platforma www.verscantaresiculoare.ro.
 9. Participanții care optează pentru secțiunea Creație plastică - Desen trebuie să-și semneze lucrarea personal, în colțul de jos din dreapta. În caz contrar, organizatorii vor descalifica lucrarea.

Profesorul coordonator

 1. Profesorul coordonator face demersurile în vederea obținerii "Acordului parental privind participarea concurenților minori" din partea părintelui/tutorelui/reprezentantului legal al elevului participant.
 2. Profesorul coordonator validează contul și materialul elevului, nu înainte de a se asigura că deține "Acordul parental privind participarea concurenților minori" din partea părintelui/tutorelui/reprezentantului legal al elevului participant.

Organizatorii

 1. Organizatorii nu vor interveni în modificarea conținutului materialelor înscrise de participanți atât la secțiunile de creație literară, cât și/sau la cele de creație plastică.
 2. Organizatorii își rezervă dreptul de a descalifica lucrările care prezintă grave greșeli gramaticale sau ale acelora care prezintă formulări tendențioase, ofense la adresa Zilei Naționale sau oricărui simbol național.
 3. Organizatorii se delimitează de orice răspundere privind obținerea Acordului parental, această sarcină revenind exclusiv profesorului coordonator.
 4. Prin înscrierea materialului, participantul este de acord că Organizatorii concursului nu sunt obligați să publice materialul înscris și că acesta va fi publicat doar în urma declarării de către juriu ca fiind câștigător, conform procedurilor specificate în Regulament. Participantul înțelege că înscrierea unui material în concurs nu garantează că acesta va fi câștigător.
 5. Organizatorii nu sunt responsabili pentru utilizarea neautorizată a materialului înscris de către un participant. Toate materialele înscrise în concurs trebuie să fie originale și să respecte drepturile de autor, de confidențialitate sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală și de alt tip ale oricărei entități sau persoane individuale.
 6. Organizatorii își rezervă dreptul exclusiv de a descalifica orice material înscris pentru nerespectarea Termenilor și condițiilor, precum și a Regulamentului de Concurs. De asemenea, au dreptul de a nu acorda niciun premiu dacă materialele depuse nu sunt corespunzătoare și nu respectă termenii prezentați mai sus.

Materialele participante

 1. Date fiind condițiile în care se desfășoară prezenta ediție, materialele vor fi realizate individual.
 2. Materialele înscrise în concurs vor fi supuse jurizării conform criteriilor de evaluare și departajare stabilite pentru fiecare secțiune în parte, iar cele mai bune dintre ele vor fi premiate.
 3. Materialele digitale înscrise în concurs trebuie să fie creații proprii și nu pot promova mesaje politice, sau transmite mesaje defăimătoare la adresa României, a poporului român, a tradițiilor și simbolurilor naționale în contextul celebrării Zilei Naționale.
 4. Materialele validate nu vor avea caracter public, acestea putând fi accesate doar în interiorul platformei (vizibile pentru participanți și coordonatorii acestora). Excepție fac materialele premiate și acele materiale care vor face obiectul unor expoziții sau publicații viitoare organizate on-line și găzduite de platforma web www.verscantaresiculoare.ro cu scopul de a marca diferite evenimente cultural-artistice și istorice.
 5. Vor fi descalificate acele materiale digitale prin intermediul cărora se urmărește promovarea rasismului, homofobiei, discriminării etnice sau sociale, care au caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau care conțin materiale publicitare.

Juriul

 1. Rezultatele jurizării nu pot fi contestate.

Câștigători și premii

 1. Premiile constau în vouchere pentru achiziționarea de carte.
 2. Descrierea premiilor este prezentată în art. 28 din Regulamentul Concursului Județean "România unită în vers, cântare și culoare".

Dispoziții finale

 1. Participanții pot înscrie materiale la una sau mai multe categorii, respectând criteriile stabilite prin Regulement pentru fiecare dintre ele.
 2. Participantul își ia angajamentul, ca prin înscrierea materialului digital în concurs pe platforma www.verscantaresiculoare.ro, să respecte toți termenii și toate condițiile cuprinse în prezentul document.
 3. Prin încărcarea materialului în concurs, participantul este de acord ca Organizatorii să îi folosească public numele în comunicarea aferentă rezultatelor concursului, în cazul în care este declarat câștigător.
 4. Reprezentantul legal al participantului trebuie să-și exprime acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorului în vederea participării acestuia din urmă la concurs. În lipsa acestui acord, materialul încărcat de către minor nu poate fi validat de către profesorul coordonator și datele cu caracter personal ale acestuia nu vor putea fi prelucrate.